Undersøgelser om cyklister

Brug af cykelhjelme i bytrafik

Rådet for Sikker Trafik gennemførte i 2010, sammen med en lang række kommuner, en landsdækkende tælling af brugen af cykelhjelme i bytrakken. Tællingen viste bl.a.:

 • Hjelmbrugen er stigende i alle dele af landet, i alle aldre.
 • 25% af alle cyklister kører med cykelhjelm - i 2008 var det 16%
 • 16-24 årige er stadig den aldersgruppe der bruger hjelm mindst. 12% - i 2008 var det 6%

Hvor mange bruger cykelhjelm?

Der er der stadig flere danskere der bruger cykelhjelm. Resultater fra den landsdækkende cykelhjelmstælling i 2008 viser, at:

 • Hjelmbrugen i gennemsnit er steget i næsten alle aldersgrupper
 • 15 % af cyklisterne kører med cykelhjelm i forhold til 11 % i 2006
 • Hjelmbrugen hos cyklister mellem 26 og 60 år er steget til 16 % fra 11 % i 2006
 • Hos personer over 60 år er hjelmbrugen steget markant fra 5 % til 14 %
 • 66 % af børn under 11 år bruger cykelhjelm - de er dermed bedst til at bruge hjelm

 

Undersøgelse om ældre cyklister

I en rapport fra Danmarks Transportforskning fra 2003 undersøges ældre cyklisters vaner i trafikken.

Konklusioner

 • De ældre vil helst cykle på cykelstier.
 • De ældre kan finde på at cykle mod ensretning
 • De kan en sjælden gang finde på at køre over for rødt.
 • Ældre cyklister kører ikke med cykelhjelm.

 

Fakta om cykelulykker


Antallet af dræbte cyklister har holdt sig på et stabilt lavt niveau siden 1998.

 • Ældre cyklister over 65 år tegner sig for mange af de dræbte og alvorligt tilskadekomne.
 • Omkring 1/4 af uheldene sker i mørke eller tusmørke.
 • Mange cyklister er involveret i trafikulykker, uden at det kan ses i de offentlige statistikker, da politiet ikke altid får kendskab til alle ulykker.
 • Skadestuerne behandler årligt omkring 17.500 cyklister for større eller mindre skader.

Typiske cykelulykker på lige strækninger

 • Cyklisten bliver påkørt bagfra af en bil.
 • Cyklisten bliver påkørt af en modkørende bil, der er ved at overhale.
 • Cyklisten kører ind i en åben bildør.

Eneulykker

Eneulykker, hvor cyklisten f.eks. vælter uden at der er andre trafikanter involveret, udgør 70 % af alle cyklistulykker. Ofte er der kun tale om mindre skader, men der er også cyklister der kommer alvorligt til skade eller omkommer ved eneuheld.

Årsager til eneulykker

 • Ved 1/4 af ulykkerne er cyklisten påvirket af alkohol.
 • Ved 1/5 af ulykkerne er huller i vejen, vejarbejde, og ting der ligger på vejen årsagen til styrt.
 • Andre årsager kan være fejl ved cyklen, bagage der ikke er placeret ordentligt eller glat føre.

Fordeling af cykelulykker
 

 • Omkring 1/3 af uheldene sker, når cyklisten kører ligeud og støder sammen med en bil der kommer fra en krydsende vej.
 • 1/2 af uheldene sker, når cyklister kører over for rødt lys eller ikke overholder vigepligten.
 • 1/2 af uheldene sker, når bilisten ikke overholder sin vigepligt.
 • Omkring 1/5 af ulykkerne sker, når cyklisten kører ligeud, og en bil svinger til højre ind foran cyklisten.
 • Omkring 1/5 af ulykkerne sker, når cyklisten svinger til venstre ind foran en bil der kører ligeud.
 • Knap 1/10 af uheldene sker, når cyklisten kører ligeud og en modkørende bil svinger til venstre.
 • Knap 1/10 af uheldene sker, når cyklisten kører ligeud og en bil svinger til højre ud foran cyklisten.